ATUREM EL CONTROL I LA PENALITZACIÓ DE LA SEXUALITAT I LA REPRODUCCIÓ


Des del 2014, Amnistia Internacional fa una campanya mundial anomenada El meu cos, els meus drets, per aturar el control i la criminalització de la sexualitat i la reproducció per part dels governs i altres.


Petra Vlasman va col·laborar amb Amnistia Internacional a Figueres en aquesta campanya,i durant dos anys va construir un arxiu de pensaments, opinions i manifestacions fotografiades que més de 500 persones van escriure sobre una part del seu cos sobre aquest tema.


2014-2016.