EXPERIENCIES SIGNIFICATIVES DE ‘SLOW LOOKING’


Acompanyo grups per connectar-se amb obres d’art i facilito diàlegs significatius sobre percepció i interpretació.


El “Visible Thinking” o pensament visible neix a la Universitat de Harvard el 1967 amb el ‘PROJECT ZERO’ i té com a base fonamental el desenvolupament del pensament crític i creatiu dels participants. (Https://pz.harvard.edu/projects/visible-thinking)


Visible Thinking és fer visible el pensament. Com a moderadora, utilitzo rutines de pensament, i ajudo la gent a desenvolupar certes habilitats, com ara una observació acurada, una interpretació reflexiva i la comprensió de diferents punts de vista.

Les rutines de pensament guien lliurement l’experiència i els processos de pensament dels aprenents i fomenten el processament actiu.


Utilitzar ‘Visible Thinking in the Museum’ és més que una simple estratègia; proporciona una estructura per donar sentit i dóna als participants – nens, joves o grans – l’oportunitat de participar i discutir idees entre ells.
Les rutines de pensament proporcionen una estructura flexible al voltant de la qual es pot basar la discussió sobre una obra d’art o un objecte.


El Visible Thinking estimula la percepció, el pensament crític-analític i creatiu i la connexió personal amb les obres d’art. A més, els participants prenen consciència dels seus propis patrons de pensament i els dels altres, i experimenten com són enriquidores les diferències.


Originalment desenvolupat per a ús a l’aula, Claire Bown, fundadora de ‘Thinking Museum’, ha adaptat amb èxit elements de Visible Thinking per al seu ús en programes de museus en 2011. https://thinkingmuseum.com/about/aboutthinkingmuseum/


Després de 20 anys d’experiència com a educadora d’art, aquest any vaig participar en una formació intensiva sobre el mètode Visible Thinking al museu.

Aquestes noves habilitats han donat amplitud al meu ofici i aquests mesos he utilitzat el mètode Visible Thinking en sessions en línia i presencialment amb grups; es tracta de mirar i parlar d’una única obra d’art durant almenys 20 minuts; una altra manera de descriure el mètode seria ‘slow looking’.


EL ‘SLOW MOVEMENT’ I ‘SLOW LOOKING’

El ‘moviment lent’ / SLOW MOVEMENT és un corrent cultural que promou calmar les activitats humanes.

QUÈ ÉS SLOW LOOKING EN RELACIÓ AMB L’ART?

-Observar de prop l’art, prenent temps per descobrir coses noves.

-Mirar amb atenció sense pressa per sentir l’art, per a permetre que l’art t’afecti.

-Dedicar temps a desenvolupar una mirada més profunda per a una connexió més intensa amb l’art.


 

Què és el ‘VISIBLE THINKING?

-Observar i parlar d’una única obra d’art durant un mínim de 20 minuts (poden ser hores també!).

-La moderadora / moderador fa preguntes per involucrar els participants en l’obra d’art: usant una rutina de pensament.

-Fer exercici de: 1. observació, 2. interpretació, 3. verbalització d’idees i compartir-les en el grup.


 

Quan parlem de la diferència entre Visual Thinking Strategies i Visible Thinking, el punt bàsic a recordar és que VTS és la rutina de pensament original i fa servir només aquesta rutina basada en 3 preguntes simples.

Visible Thinking, d’altra banda, ha desenvolupat més de 32 rutines de pensament (i en augment!) Que es poden usar d’acord amb el tipus de pensament que desitgi provocar. Hi ha rutines per introduir i explorar, per sintetitzar i organitzar i per aprofundir en les idees.